سامانه پاسخگوی  3136 :

این سامانه کال سنتری است جهت:

·         ارائه اطلاعات در خصوص خدماتی که در مراکز سلامت جامعه و پایگاههای سلامت ارائه می شود. بخصوص مراکز ایجادی که پس از طرح تحول نظام سلامت مستقر شده و ارائه خدمات می نمایند.

·       با تماس با شماره 3136 همکاران معاونت بهداشتی در ساعات اداری آماده پاسخگویی به سوالات همشهریان گرامی در خصوص  معرفی نزدیکترین مرکز به محل سکونت ایشان  جهت مراجعه و دریافت خدمات می باشد. 

 

·      همچنین این سامانه در جهت بهبود خدمات سلامتی، آماده دریافت نظرات ، پیشنهادات، انتقادات و شکایات همشهریان عزیز از نحوه ارائه خدمات  در مراکز و پایگاههای سلامت می باشد.

فایل ها