گزارش اقدامات انجام شده در معاونت بهداشتی درمانی تا پایان 1400 در حیطه مدیریت کنترل کروناویروس

گزارش اقدامات انجام شده معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم تا پایان خرداد ماه 1399

گزارش عملکرد هفته بدون دخانیات سال 99

گزارش اجرای طرح فشار خون در استان قم (شهریور 98)

    گزارش بازدید فعالیت های «برنامه بهبود تغذیه در مراکز جمعی و جامعه زنان روستایی و عشایر» قم- مرداد 98

برخی از فعالیتهای معاونت بهداشتی در چند سال گذشته (شهریور 98)

اهم عملکرد ، فعالیتها و شاخص های معاونت بهداشتی در 40 سال 

گزارش جشنواره محله سلامتی (دی ماه 97)

عملکرد معاونت بهداشتی از شهریور 96 لغایت شهریور 97

گزارش عملکرد معاونت بهداشتی قم در 4 ساله دولت یازدهم تا تیرماه 96

گزارش هفته سلامت 96

گزارش برگزاری نمایشگاههای خطرسنجی سلامت 96

گزارش هفته بدون دخانیات

گزارش عملکرد مرکز بهداشت در اربعین اباعبدالله الحسین(ع)

عملکرد مرکز بهداشت در هفته دولت سال 95

عملکرد مرکز بهداشت در هفته جوان و جمعیت

عملکرد مرکز بهداشت در بسیج سلامت نوروزی  95

عملکرد مرکز بهداشت در سال 94

عملکرد مرکز بهداشت در ایام اربعین حسینی 

علمکرد معاونت بهداشتی در دولت تدبیر و امید

گزارش مصور بسیج سلامت نوروزی - اسفند 93 لغایت فروردین 94

عملکرد ایام ارتحال رهبر انقلاب و 15 خرداد- 93

عملکرد واحد ارتباطات سال 93

عملکرد معاونت بهداشتی درسال 92 و 93

عملکرد معاونت بهداشتی در سال 92

عملکرد معاونت بهداشتی در سال 90