معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

 

 

  نام و نام خانوادگی : دکتر سیامک محبی 

 

تحصیلات : دکترای تخصصی آموزش سلامت