ساختار معاونت
آموزش سلامت
فرآیندها
پیوندها

 

 

 

 

 


 

 

 

 

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 4158
بازديدکنندگان امروز: 7355
کل بازديدکنندگان: 8943324
بازديدکنندگان آنلاين: 5
زمان بارگزاري صفحه: 1.6490 ثانيه
اهمیت حفظ شان و کرامت در سلامت روان

اهمیت شأن و کرامت انسانی در خدمات سلامت روان _مشتری مداری در ارائه خدمت:

تعریف کرامت انسانی:کرامت در لغت به معنای ارزش، حرمت، حیثیت، عزت، انسانیت، شان، منزلت، است. معادل انگلیسی واژه کرامت انسانی(Human dignity) به معنای شرف، افتخار ، استحقاق احترام ، عنوان ، رتبه و مقام ، امتیاز و شرافت شناخته می شود.
کرامت انسانی در منابع دینی به دو گونه آمده است:
الف) کرامت ذاتی        ب) کرامت اکتسابی (ارزشی)
مقاله حاضر حاصل مرور و مطالعه چندین مقاله است که برروی کرامت انسانی بیماران مبتلا به اختلالات روانی و جایگاه و منزلت بیمار در موقعیت های دریافت خدمات سلامت روان صورت گرفته است.
در یک مطالعه با عنوان:"مدیریت شأن و کرامت انسانی در اواخر زندگی: تاثیرات جهانی، استراتژی های شخصی، اثر همراه " که حاصل جمع آوری سه مطالعه در مورد کرامت انسانی نسبت داده شده به  افراد بزرگسال مسن مبتلا به  بیماری های مزمن بوده اند ، انجام شده است. 
شرح/ بررسی اجمالی: شأن و کرامت انسانی یک ویژگی ذاتی انسان و پویا است، که به بخشی از خود نسبت داده می شود که به تعامل انسان و محیط حساس است.
 در مقاله ای با عنوان :" مسائل مربوط به کرامت: دیدگاه جامع به اثر فیزیولوژیک سلولی و کرامت در اواخر زندگی"
به بررسی یک مدل اکولوژیکی شأن و منزلت افراد مسن به عنوان پتانسیل یا ذخیره سلامتی  به منظور افزایش رفاه در زندگی اواخر عمر می پردازد. این مطالعه نشان می دهد که چگونه عوامل اجتماعی، جامعه، خانوادگی/ بین فردی، و فردی می تواند عوامل ترکیبی برای  تهدید شأن و منزلت افراد مسن جامعه باشد.
در مقاله سوم با عنوان :" استراتژی های شخصی برای مدیریت شأن و کرامت انسانی حین  تعاملات انسانی"
 
مطالعه با هدف درک بهتر چگونگی مدیریت کرامت در نوزده نفر سالمندان با مشکلات سلامتی مزمن متعدد ساکن جامعه انجام شد. با سالمندان در مورد مدیریت کرامت خود مصاحبه شد. اساس مطالعه  به شناسایی ویژگی های موقعیت هایی که در آن شأن و منزلت افراد مسن افزایش یافته یا تهدید شده بود و استراتژی بکار گرفته شده توسط افراد مسن برای مدیریت شأن و منزلت خود در این شرایط بود. سالمندان در مورد تعاملات هر روز خود با دیگران که در آن کرامت شان  حمایت شده یا کاهش یافته است صحبت کردند.
مداخلاتی که کرامت انسانی را بهبود می دهد شامل مواقعی است که افتخار و  احترامی از سوی دیگران نسبت به افراد مسن صورت گرفته است. مداخلاتی که باعث کاهش عزت و کرامت می شود شامل شواهدی از نژاد پرستی، طبقاتی، و یا تبعیض سنی است. در جریان این مطالعه بزرگسالان مسن تر واکنش خود را  برای مدیریت کرامت در برابر تحقیرها توضیح دادند که از بین آنها سه نوع از استراتژی ها برای مدیریت کرامت: درون گرا، تعاملی، و فعال، شناسایی شدند.
کرامت برای سلامت و رفاه سالمندان مهم است. بسیاری از شرایط، به ویژه تعامل و ارتباط با متخصصان(کارکنان) مراقبت های بهداشتی کرامت بزرگسالان مسن تر را تهدید میکند. بزرگسالان (مسن تر) آسیب پذیر، مانند کسانی که با مشکلات سلامتی مزمن درگیر هستند، بیشتر در معرض خطر تجربه هتک حرمت و کرامت از همتایان سالم خود هستند با این حال، موارد کمی شناخته شده در مورد این که چگونه این افراد مسن به یک تهدید کرامت و عزت شان  خود  پاسخ می دهند.
واکنش هایی که شأن و منزلت افراد مسن را تحت تاثیر قرار می دهد اثر غیر مستقیم بر سلامت این افراد دارد. ارائه دهندگان خدمات بهداشتی باید الگوهای تعاملی که موجب افزایش شأن و منزلت افراد مسن تر می شود را یاد بگیرند و از واکنش ها و رفتارهایی   که تصور می شود نژاد پرستی، طبقاتی و یا تبعیض سنی را القاء می کنند، پرهیز کنند.
نقض کرامت اغلب زمانی رخ می دهد که یک طرف فردی است در یک موقعیت آسیب پذیری و طرف دیگر در یک موقعیت نفرت و بیزاری است. همچنین یک رابطه بین کرامت و استقلال وجود دارد. منزلت و کرامت همیشه حاضر و ثابت هستند، اما استقلال یک شخص می تواند بسته به شرایط متفاوت باشد.
بستگان بیماران مبتلا به بیماری های روانی کمک های ناکافی از تیم درمانی را تجربه می کنند. آنها به منظور به دست آوردن کمک از تیم درمانی تلاش می کنند اما احساس می کنند که نیاز شان به میزان کافی برآورده نشده است.
ارائه کنندگان خدمت به بیماران،  برداشت خود از ارتقاء کرامت انسانی را زمانی می دانند که به خودشان  اجازه می دهند در معرض داستان بیماران قرار گرفته و بیماران نگرانی، ترس و اضطراب شان را با آنها به اشتراک بگذارند. گاهی اوقات آنها باید صدای بیماران باشند. با احترام نگذاشتن به  بیماران برای تعیین سرنوشت خود، با دادن آرام بخش به بیماران با توسل به زور به جای صحبت کردن با آنها و با منتظر نگهداشتن آنها بدون توضیح، کارکنان مراقبت های بهداشتی کرامت بیماران را نقض می کنند.
مراقبت از کرامت بیمار گاهی اوقات شامل مسئولیت پذیری کامل  برای وضعیت بیمار است. شباهت بین دیدگاه بستگان و بیماران در رابطه با حفظ کرامت بیماران نشان دهنده اهمیت گوش دادن فعال اعضای تیم درمان  به نظر بستگان و بیماران است. بر اساس دیدگاه بستگان، مفاهیم عملی این است که کارکنان باید به عنوان یک فرایند مداوم به صورت زیر عمل کنند:
•بحث کردن در مورد ارزشهای اساسی برای مراقبت از کرامت بیماران مهم است.
• تاکید کردن در همکاری با بستگان به عنوان جزء جدایی ناپذیر از نحوه مراقبت از بیمار
• تمرکز کردن بر روی مدیریت بخش بیمارستان، نگرش، جو حاکم بر بخش و روشی که در آن کارکنان به بیماران و بستگان گوش می دهند به عنوان عوامل مهمی است که کرامت بیماران را تحت تاثیر قرار میدهد.
• کاهش دادن  ناهماهنگی در رابطه بین بیماران و کارکنان.
 


بحث نهایی:
مطالعاتی که درمورد کرامت بیماران مبتلا به اختلالات روانی و بستگان آنها ، همچنین افراد مسن جامعه انجام شد می توان به این استنباط رسید که نحوه ارتباط کارکنان ارائه دهنده خدمات با مراجعین بخصوص بیماران مبتلا به اختلالات روانی و بستگان آنها تاثیر زیادی در تجربه آنها از کرامت انسانی دارد و از طرفی کرامت بیماران بر سلامت روانی و جسمی آنها اثر گذار است. بنابراین برای تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامت و شان بیماران و بستگان آنها ، همچنین کارکنان بخش سلامت، ضروری به نظر می رسد .این برنامه ریزی می تواند مشتمل بر برنامه های آموزشی باشد که دانش و مهارت کارکنان حرفه ای مراقبت های بهداشتی را ارتقاء دهد.
در آخر باید گفت مشتری مداری در نظام سلامت باید مبتنی بر اصول زیر باشد:
•    شایسته ی شان و منزلت انسان ، احترام به ارزشها، اعتقادات فرهنگ و باور های دینی مردم باشد.
•    بر پایه صداقت، انصاف و همراه با مهربانی باشد.
•    فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی و مذهبی،، نوع بیماری و جنسیتی باشد.
•    بر اساس دانش و مهارت روز باشد.
•    مبتنی بر  برتری منافع بیمار باشد.
•    در مورد توزیع منابع سلامت مبتنی برعدالت و اولویت های درمانی بیماران باشد.
•    مبتنی بر هماهنگی مراقبت اعم از پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی باشد.
•    به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیت های سازمان باشد.
سازمان ها با هر هدفی که تشکیل شده باشند ملزم به جلب رضایت مشتریان خود هستند.مشتری مداری در بازارهای رقابت الزامی برای حفظ بقاء است.