ثبت نام همکاری در طرح پزشک خانواده


مرحله 1 - قوانین و مقررات

 قوانین و مقررات  
1- اینجانب تعهد می‌نمایم کلیه مندرجات فرم ثبت نام مطابق با واقعیت بوده و چنانچه خلاف اطلاعات درج شده ثابت گردد، ثبت نام لغو شود.
2- ورود اطلاعات کلیه گزینه‌هایی که با علامت ستاره * مشخص شده‌اند، الزامی است.
3- برای کد نظام پزشکی، چنانچه ماما هستید کد 1 و اگر پرستار می‌باشید کد 2 را وارد نمایید.
4- اطلاعات ثبت نام شما محرمانه نزد این معاونت محفوظ می‌باشد.
5- در قسمت شماره تلفن و تلفن همراه، از شماره‌هایی که تغییر نمی‌نمایند استفاده فرمائید.

موافقم