واکسیناسیـون کرونا

 

در کلیه مراکز و پایگاههای سلامت در شهر و روستا

 

 همه روزه در ساعات اداری

 
 
 • همشهریان گرامی می توانند جهت دریافت واکسن در ساعات اداری به نزدیکترین مرکز/ پایگاه سلامت و یا خانه بهداشت در روستاها مراجعه فرمایند

   
  •  
 
   • ===================================================
   •        
     • واکسن های موجود در مراکز خدمات جامع سلامت شامل :  سینوفارم، برکت، پاستوکووک، اسپایکوژن، فخرا، نورا ، رازی کووپارس
     •  
      • واکسن های موجود در پایگاههای سلامت و خانه های بهداشت شامل:  سینوفارم، برکت، پاستوکووک
      •       

       

     •  


    •  
    •  

   •