«شماره تلفن های داخلی مرکز بهداشت استان»                             

نام واحد / گروه

شماره داخلی

نام واحد / گروه

شماره داخلی

 

دفتر ریاست ( آقای شایسته)

220-103

گسترش شبکه ( آقای دکتر بافرانی)

186

 

معاون فنی (آقای  دکترباقریان)

216

کارشناس تحول(آقای یعقوبی)

189

 

معاون اجرایی (آقای مهندس عزیزی فر)

105

کارشناس مسئول طرح و گسترش شبکه (آقای دکتر جعفراسماعیلی)

191

 

مسئول دفتر (خانم اکبرزاده)

211

کارشناس گسترش (آقای تیموری)

193

 

امور اداری (آقای مالمیر)

179

کارشناس گسترش (اقای جاوید)

190

 

کارگزینی (خانم حسینی)

181

مبارزه با بیماریها (آقای دکتر نیک پور)

136

 

امور حقوقی(آقای سلگی )

170

کارشناس  بیماریها (آقای میرحیدری)

145

 

دبیرخانه(آقای هوشنگی)

201

کارشناس بیماریها (آقای اامینی پور )

146

 

بایگانی(آقای افصحی)

199

کارشناس بیماریها (خانم عابدی- خانم موسوی)

148

 

امور عمومی (آقای عیدی)

185

کارشناسان   بیماریها(اقای کرمی)

165

 

دفتر مهندسی ( آقایان مهندس: پاکدامن- نظری- اردهالی)

118

سلامت خانواده و جمعیت( خانم فرشید مقدم)

161

 

امور مالی (آقای دهقان)

176

کارشناس جوانان(خانم خواجات )

157

 

کارشناس مالی (آقای  فصیحی)

177

کارشناس میانسالان و سالمندان( خانم بناهان)

158

 

کارشناس مالی (خانم جمالی )

223

کارشناس کودکان (خانم محمودی)

159

 

کارشناسان مالی (آقای ابی پور )

120

کارشناس باروری(خانم فولادی)

160

 

کارشناسان مالی (آقایان دستغیب – عزیزی دانسته )

121

بهبود تغذیه (آقای حق ویسی)

149

 

کارشناسان مالی (آقایان مقدم – معتمدی )

122

کارشناس تغذیه (آقای محمد کریمی)

166

 

کارشناسان مالی (آقایان سلمانی  – رجبی- ماشاللهی)

123

سلامت محیط و کار (خانم مهندس جعفری)

133

 

امین اموال (آقایان  نصیری – براتی )

126

بهداشت محیط(آقای مهندس شیری)

207

 

انفورماتیک و IT (آقای مهندس موسوی )

203

بهداشت محیط (آقای مهندس  مظفری)

140

 

آموزش و ارتقاء سلامت(آقای حسینعلی پور)

195

بهداشت حرفه ای (آقای مهندس برازنده )

144

 

ارتباطات (خانم وجدانی)

197

بهداشت حرفه ای ( آقای مهندس دوستی )

143

 

آموزش سلامت (خانم ابراهیمی)

200

بهداشت محیط و حرفه ای ( مهندس دبیری، مهندس هادی)

137

 

سالن بهورز

231

سلامت  روان(خانم اخوندی)

173

 

امور آزمایشگاه ها ( خانم باباخان)

174

حوادث و بلایا(آقای مهندس درامامی)

182

 

کارشناس آزمایشگاه ( خانم بلوچیان)

167

نقلیه (آقای وفایی)

124

 

دهان و دندان (آقای دکتر حاجیلو)

163

حراست(آقایان مهندس حیدری و گودرزی )

153-154

 

کارشناس بهداشت دهان و دندان (خانم زمانی)

168

نگهبانی

109-101

 

دانشگاه علوم پزشکی قم

دفتر ریاست دانشگاه

31071000

31071380

شماره مستقیم دفتر ریاست مرکز بهداشت  استان

36602040    36639739

 

شماره مستقیم دفتر ریاست شهرستان

36603059

36621862

فکس دفتر ریاست استان   

36602174

 

شماره های مستقیم معاونت بهداشتی:  36700266 - 36700198 

36200117      -     36200118       -  36700520   - 36702674

               

 

 آموزشگاه بهورزی

37236623

 

 

 

 کد شهرستان قم:   025

شماره پیامک:  30002828281490

website : phc.muq.ac.ir

نشانی: قم خیابان امام خمینی- 20 متری شهید بهشتی - ابتدای چمران شمالی - معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان قم

qom.health93@gmail.com

شماره تماس با مسئولین و کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان : 8- 36600017

لیست و شماره تماس مراکز خدمات جامع سلامت شهری، روستایی ، پایگاههای سلامت و خانه های بهاشت