لیست اخبار صفحه :1
مرکز فعال کرونا در استان قم

مرکز فعال کرونا در استان قم

در صورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک به کرونا به مرکز منتخب کرونامراجعه نمایید. نمونه گیری آبله میمونی هم در این مراکز انجام می شود.

کارگاه آموزشی نیازسنجی سلامت جامعه

کارگاه آموزشی نیازسنجی سلامت جامعه

در مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ کارگاه آموزشی باز آموزی و توانمندسازی پرسنل جهت اجرای برنامه نیازسنجی سلامت توسط کارشناس مسئول واحد آموزش و ارتقاء سلامت، برای رابطین آموزشی مراکز خدمات جامع سلامت در سالن بهورز مرکز بهداشت استان قم برگزار شد.